knapp

Introduktion

Vi erbjuder ett brett register av tjänster som rör tele- och datakommunikation. Vi bistår med behovsanalys, systemarbete och projektledning. I första hand när det gäller telefonväxlar och datanät. Vi genomför även installationer, såväl inom Sverige som internationellt. Exempel på uppdrag är:

knapp Projektera och driftsätt ny telefonväxel.
knapp Projektera och driftsätt nytt tele- och datanät.
knapp Genomgång av företagets telefonikostnader.
knapp Ta fram förslag till effektiva telefonsystem.
knapp Drift och underhåll på telefonväxlar av typ MD110.
knapp Försäljning och installation av ION Networks produkter.

[Gå tillbaka till startsidan] [Introduktion] [Teleoptimering] [Viktigt] [Metodik] [Företaget] [Referenser] [Kontakt]