knapp

Metodik

Effektiva lösningar kräver ett strukturerat arbetssätt. Atrium´s metodik följer ett beprövat sätt att arbeta. Genomarbetade checklistor säkerställer att alla viktiga moment tas om hand och dokumenteras. Metodiken drivs normalt i fyra etapper: idéfas, förstudie, projekt och förvaltning:

knappIdéfas
Idéfasen omfattar en förutsättningslös genomgång av kända behov och möjligheter.
knappFörstudie
Förstudien omfattar genomgång av tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar. Detta arbete omfattar förslag till lösningar som tidigt kan provas i den tilltänkta målmiljön. Förstudien resulterar i en tydlig kravspecifikation.
knappProjekt
Projektet omfattar upphandling av önskade kompletteringar, utbildning, dokumentation, återanvändning av äldre utrustning, planering av efterföljande förvaltning m.m.
knappFörvaltning
Förvaltning omfattar framtagning av lätt tillgänglig dokumentation, schemalägning av förebyggande underhåll och återkommande mätningar av hur väl systemet uppfyller successivt förändrade behov.

[Gå tillbaka till startsidan] [Introduktion] [Teleoptimering] [Viktigt] [Metodik] [Företaget] [Referenser] [Kontakt]