knapp

Referenser

Atrium Telecom har såväl stora som små företag och organisationer som kunder. Vi har dokumenterad erfarenhet på uppdateringar och driftsättning av telefonväxlar inkl. dragning av tele- och datanät. Vi uppfyller högt ställda krav på kvalitet avseende dokumentation och leveranssäkerhet. Bland våra kunder kan nämnas:

knapp Riksdagen
knapp Regeringskansliet
knapp Utrikesdepartementet
knapp Posten IT
knapp Invest in Sweden
knapp Stiftelsen Stora Sköndal
m.fl.

[Gå tillbaka till startsidan] [Introduktion] [Teleoptimering] [Viktigt] [Metodik] [Företaget] [Referenser] [Kontakt]