En vårdcentral med långsiktig hälsa, diagnostik och forskning i fokus

Öppnar snart

Atrium kombinerar den senaste tekniken och forskningen med högkvalitativ primärvård. Är du listad hos oss har du tillgång till vår avancerade diagnostik och forskningsprogram utan någon extra kostnad. Begränsat antal platser under 2022 och 2023.

Modern diagnostik, erfarna läkare

Våra läkare

Niklas Malmborg – leg. Läkare
Specialist i allmänmedicin
Medicinsk ledningsansvarig läkare

Niklas har många års erfarenhet inom primärvård med bred allmänmedicinsk kompetens. Närmast kommer han ifrån en vårdcentral i södra Stockholm där han varit medicinskt ledningsansvarig läkare med ansvar för vårdkvalitet, digitalisering och utveckling.

Magdalena Elfwén – leg. Läkare
Specialist i allmänmedicin

Magdalena är specialist i allmänmedicin sedan 2016. Hennes kunskaper sträcker sig över många områden som utbildning, handledning och utveckling. Magdalena kommer närmast ifrån Ringens Vårdcentral och har varit en av de mest uppskattade läkarna där.

Marcus Olausson – leg. Läkare

Marcus har flera års erfarenhet inom primärvård och allmänmedicin. Tidigare har han arbetat på Sachsska Barnsjukhuset och BVC. Marcus kompetens breddar sig ifrån de allra minsta till de svårast sjuka.

Amalia Hoff – leg. Läkare
Specialist i allmänmedicin

Amalia har flera års erfarenhet inom primärvård. Hon kommer närmast ifrån en vårdcentral på Södermalm, där hon varit medicinskt ledningsansvarig läkare med ansvar för vårdkvalitet och utbildning.

Andreea Valdman – leg. Läkare
Specialist i allmänmedicin
Verksamhetschef

Andreea har en mångfacetterad erfarenhet ifrån primärvård, akutvård och slutenvård. Närmast kommer hon ifrån en vårdcentral i centrala Stockholm, där hon bland annat varit medicinsk ledningsansvarig läkare och verksamhetschef. Hon har tidigare arbetat inom plastikkirurgi och har erfarenhet inom behandling av hudcancer.

Panos Papachristou – leg. Läkare
PhD, Specialist i allmänmedicin
Forskningsledare

Förutom sina kliniska kompetenser har Panos en bred erfarenhet inom forskning. Han kommer närmast ifrån Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm där han varit samordnare för forskning, utveckling och innovation (FoUi) inom primärvården i centrala stan. Panos kommer att leda forskningen på Atrium vårdcentral samt samordna både nationella och internationella forskningssamarbeten med universitetssjukhus och primärvårdskliniker.

Reservera din plats hos oss, redan idag